Wintage Laundry Collective Villkor

Allmänna villkor Följande villkor reglerar de beställningar som görs av kunden (hädanefter ”Du”) hos Wintage.se (hädanefter kallat ”Wintage”, ”Oss” eller ”Vi”). Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) är en del av det avtal (”Avtalet”) som du ingår genom att använda www.wintage.se och/eller göra en beställning. I de delar Villkoren och avtalet som du ingår med Wintage inte … Fortsätt läsa Wintage Laundry Collective Villkor